Nordjyllands Beredskab 2021

Nordjyllands Beredskab 2021 er titlen på planen for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands Beredskab.

Risikobaseret dimensionering handler om at tilrettelægge beredskabets forebyggende og afhjælpende arbejde ud fra de identificerede risici, der findes i de enkelte kommuner.
Det er den enkelte kommunes ansvar, at det lokale beredskab kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med brande, ulykker og katastrofer og at beredskabet er udformet efter de faktiske forhold i kommunen.

Nordjyllands Beredskab 2021 beskriver serviceniveau, risikoprofil, beredskabets organisation m.m. og skal være klar til endelig godkendelse i de 11 nordjyske kommuner i april 2017.
Herefter skal den indgå som en del af de enkelte kommuners overordnede beredskabsplaner (se bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering fra 2005).

Den risikobaserede dimensionering revideres, når udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang hvert 4. år.

Høringsperiode

Forslaget til Nordjyllands Beredskab 2021 planen sendes nu i høring i 4 uger inden den endelige politiske godkendelse i Nordjyllands Beredskabs 11 ejerkommuner.
Du finder planen i kassen til højre. 

Høringssvar skal sendes til nobr2021@nobr.dk senest mandag den 13. marts 2017.

Temamøder i de nordjyske kommuner

Beredskabsdirektør Bjarne Grøn har netop taget hul på en rundrejse til de nordjyske kommuner. Her vil han sammen med den lokale beredskabschef afholde temamøder med byrådene, for at klæde dem ordentligt på, umiddelbart før Nordjyllands Beredskab 2021 skal behandles lokalt. 

Første temamøde løb af stablen den 16. februar i Vesthimmerlands Kommune. Bjarne Grøn, stabschef Knud Børge Møller og beredskabschef Johannes Holm Iversen deltog fra Nordjyllands Beredskab på mødet, hvor planen for risikobaseret dimensionering blev gennemgået og forklaret. Herefter fulgte en god debat med et meget engageret byråd. 

”Formålet med både den offentlige høring og den kommunale høring gennem temamøder er at få nogle gode input med tilbage til vores bestyrelse” fortæller Knud Børge Møller.

Nordjyllands Beredskab 2021 skal til endelig behandling i de 11 byråd i april.