FAQ (oftest stillede spørgsmål)

Tørken har ramt os ovenpå talrige dage med fin solskin. Derfor har vi udstedt et afbrændingsforbud, hvilket giver anledning til mange spørgsmål fra borgere, virksomheder og foreninger. Udfra spørgsmålene vi får ind, vil vi opdatere siden løbende, sådan du har mulighed for at finde svar på dit spørgsmål.

Finder du ikke svar herinde, eller på din kommunes hjemmeside, kan du kontakte os på tlf. 70151514. 

Vildmarksbade, er de omfattet af afbrændingsforbuddet?

Ja, alt brug af åben ild er forbudt.

Kulgrill, må de anvendes?

Nej, kulgrill må ikke anvendes nogen steder.

Gasgrill, må de anvendes?

Ja, men kun på fast, ubrændbart underlag.

Bålfade, må de benyttes?

Nej, ingen former for bål, uanset størrelse.

Er spejdere undtaget?

Nej, afbrændings forbuddet gælder for alle. 

Må trangia spritblus bruges til madlavning?

Ja, trangia eller lign. sprit -og eller gasdrevne kogeapparater kan anvendes på et ikke-brændbart underlag (f.eks. jordbund) på lejrpladser, bålpladser og teltpladser er tilladt. Husk det er under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed.

Omfatter forbuddet også fakler og olielamper

Ja, al åben ild er omfattet, herunder også fakler og olielamper

Gælder afbrændingsforbuddet også en træpille grill?

Ja, brug kun en gasgrill på et ikke-brændbart underlag, som fliser, beton eller lignende.

Størrelse på fast ikke-brændbart underlag for lovlig brug af gasgrill?

Det faste og ikke-brændbare underlag skal dække arealet fra gasgrillen + yderligere mindst 50 cm fra alle sider af gasgrillen og til andet underlag. Hvis gasgrillen dækker 50 * 50 cm, så skal det faste og ikke-brændbare underlag dække mindst 1,50 meter * 1,50 meter

Hvem skal give tilladelse til afskydning af fyrværkeri på vandet?

Nordjyllands Beredskab har lovhjemlen for de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland, og er derved myndighed på området, uanset om anvendelsen sker på land eller vand.

Hvor meget regn skal der komme før end afbrændingsforbuddet afblæses?

Afbrændingsforbuddet afblæses ud fra flere kriterier, blandt andet DMIs tørkeindeks, grøn vegation, færre naturudrykninger og i samarbejde med andre myndigheder.