Automatisk brandalarmeringsanlæg

En brandinstallation som et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) skal altid udføres efter aftale med Nordjyllands Beredskab. Anlægget overfører automatisk alarm til Nordjyllands Beredskabs vagtcentral, hvis de opsatte røg- eller varmedetektorer bliver påvirket 

Anlægget aktivere tilsluttede sprinkleranlæg og tilkalder Nordjyllands Beredskab direkte. 

Vejledning til oprettelse af automatisk alarmoverføring til Nordjyllands Beredskabs Kommunikations- og Vagtcentral.

 

Gebyr for udrykning til blinde alarmer: 
Kr. 5830,00,- pr. udrykning (beløbet er momsfrit).

 

 

 

AlarmNet

Adresser til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral:

Primær Vagtcentral:
06-05-06-0033

Backup Vagtcentral:
06-05-03-0040

 

Kursus

Nordjyllands Beredskab klæder dig på til at håndtere opgaven som ansvarlig for drift og vedligeholdelse af jeres automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA).

Tilmeld dig et ABA kursus