Automatisk brandalarmeringsanlæg

En brandinstallation som et automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) skal altid udføres efter aftale med Nordjyllands Beredskab. Anlægget overfører automatisk alarm til Nordjyllands Beredskabs vagtcentral, hvis de opsatte røg- eller varmedetektorer bliver påvirket 

Anlægget aktivere tilsluttede sprinkleranlæg og tilkalder Nordjyllands Beredskab direkte. 

Vejledning til oprettelse af automatisk alarmoverføring til Nordjyllands Beredskabs Kommunikations- og Vagtcentral.

PDF ikon Køreplan for ABA.pdf
PDF ikon Instruks til vagtcentralen ved modtagelse af automatisk brandalarm.pdf
PDF ikon Vilkår som er myndighedskrævede.pdf
PDF ikon Nøglebokskontrakt.pdf
PDF ikon Tilslutningsaftale til brandsikringsanlæg.pdf

Gebyr for udrykning til blinde alarmer: 
Kr. 5830,00,- pr. udrykning (beløbet er momsfrit).

ABA
automatisk brandalarmeringsanlæg
alarm
nøgleboks
montagevejledning til nøgleboks
sprinkleranlæg

AlarmNet

Adresser til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral:

Primær Vagtcentral:
06-05-06-0033

Backup Vagtcentral:
06-05-03-0040

 

Kursus

Nordjyllands Beredskab klæder dig på til at håndtere opgaven som ansvarlig for drift og vedligeholdelse af jeres automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA).

Tilmeld dig et ABA kursus