Brand- og evakueringsinstruks

En brand- og evakueringsinstruks (varslingsinstruks) skal på en nem og kortfattet måde give personer, der opholder sig i et lokale instrukser om, hvordan de skal handle i tilfælde af brand.

Det er vigtigt, at brand- og evakueringsinstruks  er tilpasset lokale forhold. F.eks. så den er tilpasset interne varslingsanlæg og lignende.

Nordjyllands Beredskab har lavet en generel brand- og evakueringsinstruks , som du kan tage udgangspunkt i:

 Brandinstruks dansk.doc 

 Brandinstruks engelsk.doc

 

 

varsling
varslingsanlæg
Varslingsinstrukser
nordjyllands beredskab
brandinstruks
brand- og evakueringsinstruks
evakueringsinstruks
instruks