Sikkerhed ved brændeovnen

Brændeovnen giver en god varme i de kolde vinterperioder. Men når du fyrer er det vigtigt at du gør det korrekt, så du undgår glanssod i skorstenen, som kan resultere i en skorstensbrand. 

Når du har tændt op i brændeovnen, øger du brandsikkerheden ved:

  • at holde øje med brændeovnen
  • at bruge tørt og rent træ. Vådt træ giver meget sod, som giver risiko for skorstensbrand
  • at sørge for den rette ilttilførsel. Iltfattig forbrænding danner sod, som giver risiko for skorstensbrand
  • ikke fyre op i brændeovnen inden du går i seng, eller forlader dit hjem

Går det galt skal du:

  • Lukke for ilttilførelsen. En brand kan ikke overleve uden ilt
  • Brug ikke vand til en skorstensbrand -så risikere du at skorstenen revner

Har du haft skorstensbrand må du ikke bruge skorstenen, før skorstensfejeren har synet den.

Du skal også huske at kontakte din skorstensfejer, inden du opstiller en ny brændeovn, eller hvis du har problemer med fyring.