Bål og afbrænding

Når det er godt vejr hygger mange i det fri. Det kan ses på antallet af beredskabets udrykninger i sommerhalvåret. Vis derfor omtanke og følg vores gode råd omkring bål, grill og afbrænding i det fri.

Afbrænding af bål

Vi skal tage hensyn til miljøet og derfor må du som udgangspunkt ikke brænde affald, haveaffald og lignende.

Affald og haveaffald skal i stedet afleveres på din kommunes genbrugspladser.

Der er dog undtagelser som f.eks. bål til Sankt Hans, afbrænding af hugstaffald i skovbrug, halm fra landbrug m.m.

Mindre bål til snobrød, grill, bålfad og lignende er naturligvis i orden. Det vigtigste er, at du ved enhver afbrænding har fokus på brandsikkerheden og bl.a. sikrer, at der er tilstrækkelig afstand til bygninger og andet der kan blive antændt. 

 

 
bål og afbrænding;ild;haveaffald
grill
bålsted
ukrudtsbrænder
halmstak
nordjyllands beredskab