Sikkerhed ved brændeovnen

Brændeovnen giver en god varme i de kolde vinterperioder. Men når du fyrer er det vigtigt at du gør det korrekt, så du undgår glanssod i skorstenen, som kan resultere i en skorstensbrand. 

Du øger brandsikkerheden ved fyring i brændeovn, når du sikrer dig at træet er godt og tørt og holder øje med brændeovnen. Følgende råd er gode at følge hvis du vil højne brandsikkerheden omkring brændeovnen i dit hjem.

Brug godt brænde
Affaldstræ med imprægnering og malingsrester skal ikke i brændeovnen

Brug kun tørt brænde
Er træet vådt brænder det dårligere og giver meget sod i skorstenen. En tilsodet skorsten udgør en risiko for skorstensbrand

Optænd ovnen med mindre stykker
Tænd op fra oven i de mindre stykker brænde, og lad flammerne brænde oppe fra og ned.

Høj temperatur i brændeovnen
Har du for lav temperatur i brændeovnen giver det en dårlig forbrænding. Høje temperature giver renere forbrænding og mindre sundhedskadelige partikler i røgen

Tilpas ilttilførslen
Sørg for den rette ilttilførsel. Iltfattig forbrænding danner sod, og udgør en risiko for skorstensbrand

Tøm askeskuffen
Bliver askeskuffen ikke tømt forhindrer du en god lufttilførslen

Fyr ikke op i brændeovnen inden sengetid -eller inden du tager hjemmefra
Hold altid øje med brændeovnen

Går det galt skal du:

  • Lukke for ilttilførelsen. En brand kan ikke overleve uden ilt
  • Brug ikke vand til en skorstensbrand -så risikere du at skorstenen revner

Har du haft skorstensbrand må du ikke bruge skorstenen, før skorstensfejeren har synet den.

Du skal også huske at kontakte din skorstensfejer, inden du opstiller en ny brændeovn, eller hvis du har problemer med fyring. 

Har du problemer med skorstenen, bør du altid ringe efter din skorstensfejer. Måske har du problemer med dårligt træk i skorstenen, som eksempelvis kan være tegn på meget sod på indersiden af skorstenen.

brændeovn
kakkelovn
kamin.sikkerhed
nordjyllands beredskab
fyr korrekt
skorstensbrand
skorstensfejer
brandsikkerhed ved brændeovnen