Hjælp til private leverandører

Vi haster med at betale alle regninger for at hjælpe virksomheder.

I disse tider er det vigtigt at udvise samfundssind! Derfor har Nordjyllands Beredskab besluttet at gøre en forskel - også når det gælder hjælp til samfundet i det private erhvervsliv. Nordjyllands Beredskab er netop nu i gang med at gennemgå alle indkomne fakturaer. Alle skyldige regninger vil blive betalt til private leverandører med det samme – uagtet betalingsfrist.