Direktør og Stab

   

Diana Sørensen
Beredskabs direktør
Tlf. 2449 2024
ds@nobr.dk

Bestyrelse - Vedtægter - Forretningsorden

   

Per Højriis Vedsted
Stabschef
Tlf. 3199 0515
per.vedsted@nobr.dk

Forsikringer - Bestyrelsesreferater - GDPR -
Selskab §60 drift - Aktindsigt - Eksamenprojekter -
Afgangsprojekter - Udbud

   

Lene Dahl Stær
Direktionssekretær
Tlf. 7229 2001
lds@nobr.dk

MED-udvalg - Faglige organisationer - Arbejdsmiljø -
Ledige stillinger - Praktik

   

Anders Lærkedal Johansen
Teamleder/Controller
Tlf. 7229 2018
alj@nobr.dk

Økonomi - Regnskab

   

Karina Thomsen
Kommunikation
Tlf. 7229 2132
kht@nobr.dk 

 

   

Ena Lindgaard
Løn og Personale
Tlf. 7229 2104
el@nobr.dk

   

Ellymira Kinnie Poulsen
Fakturering
Tlf. 7229 2122
elol@nobr.dk

   

Anne Nielsen
Fakturering
Tlf. 7229 2034
anne.nielsen@nobr.dk 

   
Maja Rørbæk Mathiasen 
Udviklingskonsulent
Tlf. 7229 2030
mrm@nobr.dk
 

   

Nordjyllands Beredskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Laura Koefoed Stadum
dpo(at)nobr.dk