Uddannelse

   

Sanne Pejtersen
Teamleder
Tlf. 23 68 97 89
smbp(at)nobr.dk

Kursus og Service

   

Lars Møller Sørensen
Faglig koordinator
Tlf. 7229 2084
lms(at)nobr.dk

Indkvartering, Branduddannelse, GWO,
Faldsikring, Instruktør uddannelse,
Præhospital uddannelse, Udlejning

  
   

Ib Steen Nielsen
Faglig koordinator
Tlf. 7229 2123
ibne(at)nobr.dk

Branduddannelse,
Maritime offshore uddannelse, LNG

  
   

Anja Nygaard
Køkkenleder
Tlf. 7229 2083
ann(at)nobr.dk

Kantine, Forplejning, Service

   

Line Guul
Kursussekrætær
Tlf. 7015 1514

Førstehjælp, Kursusrådgivning