Nordjyllands Beredskab 2025 (Offentlig høring)

Nordjyllands Beredskab skal jf. Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har nu udarbejdet forslag til plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025. 
 
”Nordjyllands Beredskab 2025” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Vi bygger videre på de initiativer og den viden, der er opnået i forrige planperiode og udvikler os i forhold til nye samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer, som kræver, at der samarbejdes og samskabes for at finde de nødvendige løsninger nu og i fremtiden.
 
Planen har fokus på at skabe og støtte op om rammerne for evaluering og læring. Vi vil anvende vores erfaringer og sætte dem i spil i nye sammenhænge. Dette gøres ved at sætte fokus på at dele og udnytte viden både i beredskabet og med samarbejdspartnere.
 
Efter aftale med bestyrelsen sendes planen i offentlig høring forud for godkendelsesprocessen i bestyrelsen i maj og kommunerne i efteråret 2021.
 
Materialet findes til højre på denne side.
 
Den offentlige høring løber fra 26. marts til 23. april 2021. 
 
Høringssvar skal sendes til nobr2025@nobr.dk senest fredag den 23. april 2021.