Samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab og Falck

Bliv brandmand - #LadDemLøbe

I Nordjyllands Beredskab er der flere muligheder for at blive brandmand.

Døgnstyrken 

Som fastansat brandmand i døgnstyrken i Aalborg skal du som minimum have gennemgået grunduddannelsen som brandmand, når du bliver ansat. Herefter skal du efter et års tjeneste gennemgå og bestå funktionsuddannelsen. 
Alle ledige stillinger som fastansat brandmand bliver slået op.

Deltidsbrandmand

De uddannelsesmæssige krav til den deltidsansatte brandmand er de samme som til det fastansatte mandskab. Hertil kommer, at du skal deltage i 8-12 øvelser (i alt 24 timer), så du opbygger og fastholder kendskabet til materiel og køretøjer. Din arbejdsgiver skal acceptere, at du ved alarmeringer til ildebrand kan forlade din arbejdsplads i det nødvendige tidsrum.

 
Nordjyllands Beredskabs deltidsstyrke består både af deltidsbrandmænd ansat hos Nordjyllands Beredskab (Nibe, Aalborg, Thisted og Frederikshavn) og af deltidsbrandmænd ansat hos Falck.

Sådan bliver du brandmand

Der er flere muligheder for at blive brandmand:

  • Du kan du aftjene din værnepligt hos Beredskabsstyrelsen
  • Du kan søge om at blive optaget i det frivillige beredskab og tage uddannelsen i din fritid
  • Du kan blive ansat som deltidsbrandmand og herigennem tage uddannelsen.

Se mere om det frivillige beredskab i Nordjylland her eller find ud af hvilke stationer der mangler deltidsbrandmænd