Himmerlands Ungebrandkorps

Er du mellem 13 og 18 år? Bor du i Mariagerfjord, Rebild eller Vesthimmerland Kommune? Har du lyst til at prøve kræfter med brandslukning, redning og førstehjælp?

Så kan du blive medlem af Himmerlands Ungebrandkorps.
Som medlem af Himmerlands Ungebrandkorps får du et indgående kendskab til alle områder af det frivillige beredskab. Du opnår færdigheder indenfor bl.a. elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.

For at blive en del af Ungebrandkorpset starter du med 6 introduktionsmoduler (undervisningsaftner). Herefter vil du officielt blive optaget i Himmerlands Ungebrandkorps. Undervisningen ligger om aftenen og veksler mellem teori og praktiske øvelser. 

Undervisningssted

Der undervises forskellige steder i de 3 kommuner, blandt andet på brandstationerne. 

Indhold

Gennem forløbet vil du stifte bekendtskab med mange af de beredskabsfaglige områder og få færdigheder indenfor bl.a. elementær brandbekæmpelse, røgdykning, redning på land og på vand, førstehjælp, brug af bårer og stiger, sikring og spærring af skadested, forebyggelse af brand og meget mere.

Hvem er vi?

Himmerlands Ungebrandkorps er et samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab og Ungdomsskolerne i kommunerne, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland.

 

 

Kontakt

Klavs Bojesen
Nordjyllands Beredskab
Tlf. 4041 4300

Allan Frisk
Nordjyllands Beredskab
Tlf. 2923 1920

Send os en mail