Halmstakke og brandsikkerhed

Siden 1989 har der været et generelt forbud mod at afbrænde halm i Danmark. Dette skyldes bl.a. hensyn til beskyttelse af vores grundvand, den energiudnyttelse der ligger i halm, hensynet til luftforureningen og de vilde dyrs kår.

Der er dog undtagelser, som findes i Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding m.v.

Opbevaring af halm

Elværkerne bruger halm til el-produktion og da de ikke selv har plads til at opbevare halmen skal den blive ved landmanden indtil den skal bruges.

Opbevaringen medfører større risiko for brande.

For at begrænse disse har Beredskabsstyrelsen lavet et sæt regler for opbevaring af halm.

Regler og vejledning for halmoplag - Vejledning om brændbare faste stoffer kapitel 5


Illustration fra Beredskabsstyrelsens vejledning om brændbare faste stoffer - kapitel 5.