Brandsikkerhed på Plejecentre

Nordjyllands Beredskab rettede i 2018 fokus på brandsikkerheden på de kommunale Plejecentre. På den baggrund har Nordjyllands Beredskab udarbejdet et katalog der kommer med 22 opmærksomhedspunkter der skal være med til at højne brandsikkeheden på de kommunale Plejecentre, og understøtter Nordjyllands Beredskabs arbejde omkring taktisk forebyggelses, der har til formål at skabe tryghed for borgere i Nordjylland.

De 22 opmærksomhedspunkter skal ses, som et værktøj for Plejecentrene til, at styrke arbejdet omkring den forebyggende indsats på det kommunale Plejecenter. Skulle der alligevel opstå en brand, er Plejepersonalet klædt på til, at håndtere den første indsats, inden den professionelle hjælp kommer frem.

Læs kataloget nedenfor, og tryk løbende på de illusrative videoklip i kataloget, og lær meget mere om brandsikkerhed på Plejecentre.