Samtale

Forebyggelse

Nordjyllands Beredskab arbejder med brandsikkerhed og brandforebyggelse i mange forskellige sammenhænge.

Sagsbehandling
Nordjyllands Beredskab forestår den brandtekniske sagsbehandling af særligt risikofyldte virksomheder og oplag (brandfarlige væsker, gasser og andre oplag). Vi giver tilladelser til opbevaring og salg af konsumfyrværkeri til Nytår og tilladelser til professionelt fest- og scenefyrværkeri.

Råd og faglig vejledning
Nordjyllands Beredskab virker også som faglig vejleder for den kommunale byggemyndighed i byggesager, større arrangementer i det fri som f.eks. musikfestivaler, samt vejleder med råd for andre myndigheder og virksomheder omkring brandtekniske spørgsmål.

Brandsyn
Nordjyllands Beredskab fører tilsyn med brandsikkerheden på flere tusinde institutioner, forsamlingslokaler, virksomheder, brandfarlige oplag m.v

Adfærdspåvirkning
Nordjyllands Beredskab arbejder aktivt med at få de nordjyske borgere, virksomheder m.v. til at tænke i sikkerhedsmæssig adfærd der gør at skader ved brande og ulykker bliver så begrænset som muligt.