Brandsikkerhed på Hoteller

Nordjyllands Beredskab satte fokus på brandsikkerheden, på en række udvalgte nordjyske hoteller i 2018. Fokusområdet blev lanceret i et tæt samarbejde med de pågældende hoteller hen over efteråret, med startskud på to års dagen for branden på Svinkløv Badehotel.

Nordjyllands Beredskab arbejder for, at forebygge brande og hændelser, som kræver beredskabets indsats. Dette gøres normalt igennem dialog, oplysning, tilsyn og sagsbehandling via kommunerne.

Baggrunden for indsatsen handlede om, at sætte særligt fokus på brandforebyggende tiltag i dagligdagen, tilpasset de enkelte hoteller. De udvalgte nordjyske hoteller blev tilbudt et forebyggende besøg i efteråret 2018. Besøget bestod i en gennemgang af hotellet, med fokus på hvilke tiltag det enkelte hotel kan gøre for at højne sikkerheden udover det foreskrevne i lovgivningen.

Har du brug for værktøjer til at højne sikkerheden på dit hotel, så kan du drage nytte af værktøjerne herunder:

Brandinstruks

Flugtvejstegning

Brandsyn

Røgalarmer

Brandveje- og redningsarealer

Du kan også ringe til vores kursus afdeling, hvis du vil klædes på indenfor brandslukning, ABA og brandbevidsthed

Brandsikkerhed på hoteller
hotelsikkerhed
brandsinstruks
flugtvejstegning
kursus i brandslukning
kursus i ABA
kursus i brandbevidsthed
brandsyn
røgalarmer
Brandveje
Svinkløv
forebyggende besøg
ældre hoteller i Nordjylland
brandforebyggende tiltag
tilbud til hoteller
højne brandsikkerhed