Brandsikkerhed i Lejligheder

Nordjyllands Beredskab har i foråret 2020 sat fokus på brandsikkerhed hos ejere, driftspersonale samt beboere i lejligheder.

På den baggrund er der lavet et informationsmateriale indeholdende to kataloger og 3 plancher, der alle sætter fokus på relevante opmærksomhedspunkter både før, under og efter en brand. Materialet understøtter Nordjyllands Beredskabs arbejde med at forebygge brande og hændelser, der kræver beredskabets indsats.

Katalogerne er udarbejdet til hhv. dig der drifter en ejendom med lejligheder og dig der bor i en etageejendom, og er bygget op med illustrative videoklip, opmærksomhedspunkter og værktøjer. De 3 plancher henvender sig til hhv. dig der har børn,  dig der bor i en lejlighed og dig der drifter en lejlighed, og kan frit printes ud og hænges op.

Nordjyllands Bredskab vil fremadrettet selv anvende materialet i vores videre tryghedsskabende dialog med målgrupperne.

Find de to kataloger og 3 plancher i faktaboksen til højre og lær mere om brandsikkerhed specifikt målrettet lejligheder.

Brandsikkerbygning giver svar på hvordan man undersøger tagrum i etagebebyggelse og hvilke forhold man skal være opmærksom på, med kampagnen "Brug øverste etage". Her finder du en tjekliste der hjælper dig på vej, hvis du enten vedligeholder en etageejendom eller bor i en.