Sikkerhed ved brændeovnen

Brændeovnen giver en god varme i den kolde vinterperiode. Men når du fyrer med brænde er det vigtigt, at du gør det korrekt, så du undgår glanssod i skorstenen, som kan resultere i en skorstensbrand. 

Du øger brandsikkerheden ved fyring i brændeovn, når du sikrer dig godt træ der er tørt og holder opsyn med brændeovnen. Følgende råd er gode at følge, hvis du vil højne brandsikkerheden omkring brændeovnen i dit hjem.

Brug kun tørt brænde
Er træet vådt brænder det dårligere og giver meget sod i skorstenen. En tilsodet skorsten udgør en risiko for skorstensbrand

Optænd ovnen med mindre stykker
Tænd op fra oven i de mindre stykker brænde, og lad flammerne brænde oppe fra og ned

Høj temperatur i brændeovnen
Har du for lav temperatur i brændeovnen giver det en dårlig forbrænding. Høje temperature giver optimal forbrænding og mindre sundhedskadelige partikler i røgen. Fyrer du med høje temperatur fyrer du også mere miljøvenligt

Tilpas ilttilførslen
Sørg for den god lufttilførsel. Luftfattig forbrænding danner sod, og udgør en risiko for skorstensbrand

Tøm askeskuffen
Bliver askeskuffen ikke tømt forhindrer du en god lufttilførsle. Men vær opmærksom på, at askeskuffen ikke skal tømmes i naturen, men i en zinkbeholder hvor der ikke er fare for, at gløder kan antænde

Brug godt brænde
Affaldstræ med imprægnering og malingsrester skal ikke i brændeovnen

Fyr ikke op i brændeovnen inden sengetid -eller inden du tager hjemmefra
Hold altid opsyn med brændeovnen

Går det galt skal du:

  • Lukke for ilttilførelsen. En brand kan ikke overleve uden ilt
  • Brug ikke vand til en skorstensbrand -så risikere du at skorstenen revner

Har du haft skorstensbrand må du ikke bruge skorstenen, før skorstensfejeren har synet den.

Du skal også huske at kontakte din skorstensfejer, inden du tager en ny brændeovn i brug, eller hvis du har problemer med fyring. 

Har du problemer med skorstenen, bør du altid ringe efter din skorstensfejer. Måske har du problemer med dårligt træk i skorstenen, som eksempelvis kan være tegn på meget sod på indersiden af skorstenen.

De seneste fem år viser grafen nedenfor at der har været nedgang i antallet af skorstensbrande. Hvis vi følger ovenstående forebyggende råd, kan vi sammen få kurven længere ned af samme kurs som de foregående år. Sæt dig godt ind i rådene og søg tilbage til dem her, hvis du skal have rådene genopfrisket når du når til en ny fyringssæson.