Bål og afbrænding

Når vejret er godt søger mange udenfor. Det kan ses på antallet af beredskabets udrykninger i sommerhalvåret. Vis omtanke og følg vores gode råd omkring bål, grill og afbrænding i det fri.

Afbrænding af bål

Vi skal tage hensyn til miljøet og derfor må du som udgangspunkt ikke brænde affald, haveaffald og lignende.

Affald og haveaffald skal i stedet afleveres på din kommunes genbrugspladser.

Der er dog undtagelser som f.eks. bål til Sankt Hans, afbrænding af hugstaffald i skovbrug, halm fra landbrug m.m.

Bålsteder

Bål og snobrødsbagning er rigtig udendørshygge. Men placer bålstedet i sikker afstand til brandbart græs og nåletræer.

  • Brug et sikkert underlag af sand eller jord. Brug ikke flintesten, da de kan springe
  • Lav en afgrænsning med fliser, eller brug et bålfad
  • Hav altid vand til slukning i nærheden –og en skovl eller branddasker
  • Aske, kul eller træ skal være kold og glødefri inden det smides ud. Hæld vand over og vær sikker
  • Lav ikke bål i blæsevejr 

Mindre bål til snobrød, grill, bålfad og lignende er naturligvis i orden. Det vigtigste er, at du ved enhver afbrænding har fokus på brandsikkerheden og bl.a. sikrer, at der er tilstrækkelig afstand til bygninger og andet der kan blive antændt. 

Læs hvordan du skal forholde dig i forhold til afbrænding af haveaffald, sankthansbål, halm, kvas, brug af grill m.m.

AFBRÆNDING