Bål og afbrænding

Når vejret er godt søger mange udenfor. Det kan ses på antallet af beredskabets udrykninger i sommerhalvåret. Vis omtanke og følg vores gode råd omkring bål, grill og afbrænding i det fri.

Afbrænding af bål

Vi skal tage hensyn til miljøet og derfor må du som udgangspunkt ikke brænde affald, haveaffald og lignende.

Affald og haveaffald skal i stedet afleveres på din kommunes genbrugspladser.

Der er dog undtagelser som f.eks. bål til Sankt Hans, afbrænding af hugstaffald i skovbrug, halm fra landbrug m.m.

Bålsteder

Bål og snobrødsbagning er rigtig udendørshygge. Men placer bålstedet i sikker afstand til brandbart græs og nåletræer.

  • Brug et sikkert underlag af sand eller jord. Brug ikke flintesten, da de kan springe
  • Lav en afgrænsning med fliser, eller brug et bålfad
  • Hav altid vand til slukning i nærheden –og en skovl eller branddasker
  • Aske, kul eller træ skal være kold og glødefri inden det smides ud. Hæld vand over og vær sikker
  • Lav ikke bål i blæsevejr 

Mindre bål til snobrød, grill, bålfad og lignende er naturligvis i orden. Det vigtigste er, at du ved enhver afbrænding har fokus på brandsikkerheden og bl.a. sikrer, at der er tilstrækkelig afstand til bygninger og andet der kan blive antændt.