Whistleblowerordning

Indberetninger i Nordjyllands beredskabs whistleblowerordning for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023

Data til brug for rapport efter offentlighedsordningen, jf. § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere Det følger af de specielle bemærkninger til whistleblowerlovens § 27 om offentlighedsordning for myndigheder omfattet af offentlighedsloven, at følgende skal oplyses i forbindelse med offentliggørelsen af arbejdsgiverens virksomhed efter whistleblowerloven:

 • Antallet af modtagne indberetninger

 • Status på opfølgningen af indberetninger

 • Hvor mange indberetninger, der er afvist, jf. lovens § 12, stk. 3

 • Hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling

• Hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

• Angivelse af de overordnede temaer for indberetninger

 
Der er ikke blevet indberettet i whistleblowerordningen i 2023