Selvbetjening

Vær opmærksom på at de udfyldte blanketter der skal returneers til Nordjyllands Beredskab, skal sendes på mail til forebyg(at)nobr.dk

 

Byggesagsbehandling:

 

 Brandteknisk tilladelse

 Nøglebokskontrakt.pdf

 

Nye Brandsynsregler:

 

 DKV-skema til udfyldelse for ejer eller driftsansvarlig_1.doc

 Vejledning med beskrivelse af kontrolpunkterne i DKV-skemaet.doc

 Logskema - Brandteknisk installation.doc

 Skabelon Driftsjournal for Forsamlingslokaler til flere end 150 personer.doc

 

Automatisk brandalarmeringsanlæg:

 

 Køreplan ABA

 Instruks forholdsordre til Vagtcentralen

 Tilslutningsaftale - Betingelser

 Tilslutningsaftale - med underskrift

 Opdatering af instruks til Vagtcentral

 Nøglebokskontrakt.pdf

Nordjyllands Beredskab klæder dig på til at håndtere opgaven som ansvarlig for drift og vedligeholdelse af jeres automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA).

Tilmeld dig et ABA kursus

 

Fyrværkeri:

 

Søg om tilladelse hos Virk.dk

Skemaer til Egenkontrol ved salgs -og opbevaringssteder:

  Container max 50 kg NEM

 Container mere end 50 kg NEM

 Eksisterende butik

 Midlertidigt salgssted