Nøgleboks

I bygninger med ABA- eller sprinkleranlæg, hvor det kan være svært for beredskabet at få adgang, skal der monteres en nøgleboks.

Hvis du som bygningsejer ønsker opsætning af hegn, port, bomme m.v. der forhindrer brandvæsenet i at komme tæt nok på bygningen, og der mere end 40 meters køreafstand fra enhver adgangsdør til bygningen, skal der monteres nøgleboks ved denne. Er der ABA- eller sprinkleranlæg i bygningen, skal der også monteres en nøgleboks.

Udgifterne til en nøgleboks påhviler bygnings-/anlægsejer. Nøgleboksen bestilles gennem Nordjyllands Beredskab ved at udfylde nøglebokskontrakten, som du kan finde på vores selvbetjeningsside

Rådgivning om Nøgleboks:

Caspar Harby Weisberg
Tlf. 7229 2113
chw@nobr.dk