Forebyggende afdeling

   

Per Højriis Vedsted
beredskabschef
Tlf. 72292010
per.vedsted(a)nobr.dk

Projektudvikling - byggesager - 
tekniske forskrifter - r
isikovirksomheder -
aktive anlæg - kobling til Udd., 
VC og Operativ - brandsyn
midlertidig overnatning - fyrværkeri -
taktisk forebyggelse - Læsø

   

Anders Brosbøl
leder forebyggende afdeling
Tlf. 72292019
annb(a)nobr.dk

Byggesager - tekniske forskrifter -
certificeret brandrådgivning - 
risikovirksomheder - Aktive Anlæg -
brandteknisk bygningsgennemgang - 
kobling til Udd, VC og Operativ -

Sikringsområde: ABA, AIA, videoovervågning

   
   

René Bech
leder forebyggende afdeling
Tlf. 7229 2126
rebc(a)nobr.dk

Brandsyn, midlertidig overnatninger, 
midlertidige arrangementer, fyrværkeri, 
taktisk forebyggelse, Læsø

Nordjyllands Beredskab Midt
Thomas Boss Gade 6
9000 Aalborg