Skabelon til Driftsjournal Forsamlingslokaler til flere end 150 personer

Jf. BR18 § 148, nr. 6 skal der være udarbejdet en Driftsjournal for lokaler, som er omfattet af § 147, stk. 1, nr. 2 (Bygningsafsnit i Anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer).

I DKV-vejledningen (kapitel 7 i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand) er indholdet af en sådan Driftsjournal nærmere beskrevet i punkt 7.3.8.10.4. Her står pt (juli 2022) bl.a. følgende ”Driftsjournalen kan være en del af DKV-planen og skal udarbejdes af en brandrådgiver mindst certificeret til brandklassen for det byggeri, forsamlingslokalet kan henføres til. Eksempel på driftsjournal er vist i appendiks 7B til dette kapitel.”.

Danske Beredskaber har i foråret 2022 spurgt Bolig- og planstyrelsen om kravet til at dette konkrete dokument (og andre) skal udarbejdes af en certificeret brandrådgiver for eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været omfattet af kravet til DKV-plan. Vi har modtaget et svar om, at denne formulering ikke er entydig og det var selve DKV-planen, der skal udarbejdes af en certificeret brandrådgiver. Bygninger der også tidligere var omfattet af Driftsmæssige Forskrifter, og hvor der mangler enkelte planer eller opslag, er det Styrelsens vurdering, at disse kan udfærdiges af bygherre selv. Ved en kommende opdatering af kapitel 7 vil dette blive medtaget i Styrelsens overvejelser.

Nordjyllands Beredskab har på den baggrund udarbejdet en skabelon til Driftsjournal, som bygherre kan vælge at tage udgangspunkt i, ligesom der bør skeles til Driftsvejledningens Appendiks 7.B – bilag F.

Link til Driftsvejledningen