billede af Nordjyllands Beredskabs Årsberetning 2023

Nordjyllands Beredskabs Årsberetning 2023

Vores statusrapporter har fået et nyt look og form. I stedet for at udsende 4 årlige statusrapporter har vi samlet det hele i én årlig årsberetning.

Formålet med årsberetningen er at dokumentere og informere om Nordjyllands Beredskabs aktiviteter, resultater og udvikling i løbet af et år.

Årsberetningen indeholder et forord, der opsummerer året, der er gået, et par indledende temahistorier efterfulgt af ca. 6 korte historier fra det forgangne år. Slutteligt præsenteres nøgletal for året, der er gået.

Årsberetningen vil fremadrettet udkomme hvert forår.

God læselyst.