Brandsikker sankthansaften

På sankthansaften rykker beredskaberne ud til endnu flere brande end på en normal sommeraften.
Undgå at vi kommer på besøg hos dig - sørg for at brandsikkerheden er i orden.

Du skal ikke have tilladelse fra Nordjyllands Beredskab, når du skal brænde sankthansbål af. 
Du skal blot huske at overholde reglerne for afbrænding. 

Sankthansbål skal være placeret mindst

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 m fra brændbare markafgrøder.
  • 200 m fra stråtækte huse, brandfarlige oplag og letantændelig bevoksning som fx nåletræer.

Ved jævn til frisk vind skal afstanden fordobles.

 

 

Vis hensyn 

  • Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ.
  • Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor bålet kort tid før det skal tændes.
  • Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder.
  • Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
  • Hav rigeligt med vand ved bålet og sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det.  

Brandsikker Sankt Hans:

  Få 4 gode råd her!