Sikrings- eller beskyttelsesrum

Sikringsrum eller beskyttelsesrum er lokaler i bygninger, der er særligt kraftigt konstruerede og kan anvendes ved krig. Rummene er blevet opført i mange bygninger efter 2. verdenskrig og er tiltænkt benyttelse af de personer, der enten bor eller arbejder i den pågældende bygning. Desuden findes der flere offentlige beskyttelsesrum, som til daglig bruges som P-kældre, depoter eller lignende.

Fælles for rummene er, at de ikke fremstår i brugsklar stand, men kan befales klargjort, såfremt en krig skulle true Danmark, og forsvarsministeren fremsætter varsel herom. Ved klargøring af rummene vil myndighederne oplyse yderligere, herunder opsætte skilte til nærmeste sikring- eller beskyttelsesrum, udsende informationsmateriale mv. i forhold til rummenes beliggenhed etc.

Der er p.t. ingen samlet offentlig tilgængelig oversigt over sikrings-/beskyttelsesrum, da de ikke tjener nogen beskyttelsesfunktion i fredstid.

Alle nuværende sikringsrum skal som udgangspunkt bevares og vedligeholdes i hele bygningens levetid af bygningsejer. Kun efter ansøgning (byggesag) kan sikringsrum anvendes til andre formål – dette såfremt sikringsrummet kan genetableres inden for en kort varslingsperiode.

Læs mere om sikrings- og beskyttelsesrum her

I Nordjylland har kommunerne ansvaret for sikrings- og beskyttelsesrum.