Fyrværkeri til Nytår

Nytårsdøgnet er årets brandfarligste. Der er i følge Beredskabsstyrelsen i gennemsnit 16 gange flere brande nytårsaften end på en almindelig aften.

Forbered dig inden og undgå at det går galt i nærheden af dig og din ejendom.

  • Luk affaldscontainere, skraldespande og døren til garagen. 
  • Sørg for, at containere og skraldespande står i god afstand til bygninger
  • Fjern brændbart materiale fra carporten, altanen og lignende.
  • Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet 

 

Et par gode råd til dig, der skal fyre krudt af:

 

Hvornår må du skyde af?

Nytårsskyts må - gældende fra 2024 – kun afskydes fra 31. december til 1. januar (begge dage incl.). Så køb ikke mere end du kan nå at affyre. I en privat husstand må du højst opbevare 5 kg NEM (NettoEksplosivMasse) fyrværkeri. Ønsker du at skyde af uden for sæsonen, så skal du kontakte en professionel fyrværker.

Hold dig fra de største fyrværkeribatterier

Der er grænser for, hvor meget krudt dit fyrværkeri må indeholde. Et enkelt fyrværkeribatteri må højst indeholde 1 kg NEM. Et batteri, der er sammensat af flere forskellige typer fyrværkeri, må indeholde op til 2 kg NEM.

Det er ulovligt at købe, opbevare og anvende fyrværkeri med større NEM-indhold, end reglerne angiver, medmindre du er professionel festfyrværker. 

Affyr fyrværkeri forsvarligt

  1. Brug altid beskyttelsesbriller
  2. Brug kun godkendt og ALDRIG hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
  3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  4. Hold sikkerhedsafstand
  5. Gå aldrig tilbage til en fuser