Arrangementer og pladsfordelingsplaner

Du skal ikke længere søge om tilladelse til at afholde arrangementer hos Nordjyllands Beredskab. Du skal i stedet kontakte bygningsmyndigheden i den kommune, hvor arrangementet afholdes.

Nordjyllands Beredskab godkender fremover heller ikke pladsfordelingsplaner. Dette skal foretages af kommunens byggesagsafdeling eller en certificeret brandrådgiver.