Nordjyllands Beredskabs Frivillige

Som frivillig i Nordjyllands Beredskabs Frivilligenhed kan man vælge at blive frivillig indenfor følgende fagområder:

  • Førstehjælp (f.eks. Opsætning og drift af behandlingsplads, masseskade og førstehjælpsvagter ved større planlagte arrangementer)
  • Klima (f.eks. Hjælp ved storm, forhøjet vandstand, strømafbrydelse og redningsopgaver)
  • ISA (Indsats- og stabsstøtte) (f.eks. opgaver i forbindelse med større hændelser enten med mange tilskadekomne, større geografisk udbredelse eller længerevarende)
  • Nødindkvartering, forplejning og logistik (f.eks. oprettelse og drift af nødindkvarterings- og evakueringscenter i fastlokalitet for borger, forplejning, transportopgaver ved større hændelser)
  • Kapacitetsopbygning (Styrken kan som udgangspunkt indsættes til udvendigslukning, mandskab til større brande og mandskab til større olieforurening på land)

 

Hvordan bliver du frivillig hos Nordjyllands Beredskab?

Nordjyllands Beredskabs Frivilligenhed er for dig, der gerne vil gøre en forskel sammen med andre, der har samme interesse for at hjælpe til med at skabe et trygt og sikkert Nordjylland. Tag kontakt til vores frivilligkoordinator Frank Winther på frivillig@nobr.dk og hør, om vi mangler frivillige i dit område.

Placering af Frivilligenhederne 

Herunder kan du se placeringen af Nordjyllands Beredskabs Frivilligenheder i henholdsvis Nord, Midt, Vest og Syd.

Uddannelse

For at blive frivillig hos Nordjyllands Beredskab skal man gennemføre en basisuddannelse af 2 weekenders varighed med bl.a. et 12 timers førstehjælpskursus.

Basisuddannelsen udbydes 2 gange årligt – hhv. forår og efterår. I marts 2024 afholdes basisuddannelsen i Aalborg.

Frivillig-kontrakt

De frivillige i Nordjyllands Beredskabs Frivilligenhed indgår en frivillig-kontrakt med Nordjyllands Beredskab og får udleveret uniform mv. efter gennemført Basisuddannelse.

Frivilligenheden i Nordjyllands Beredskab består af 4 geografiske enheder:

 

                      

Vil du gerne være frivillig i redningsberedskabet?

Brug dine kræfter som frivillig hos Nordjyllands Beredskab og gør en forskel! 

Læs mere om frivillige i beredskabet på BlivFrivilligNU.