Operativ

Når andre løber ud - går vi ind!

Den operative afdeling i Nordjyllands Beredskab omfatter 36 stationer, der tilsammen sikrer trygheden for alle nordjyder.

Der er 36 stationer, der er bemandet med fuldtids- og deltidsansatte tilknyttet. De 32 stationer driftes af Falck gennem en 10-årig samarbejdsaftale.

De deltidsansatte brandmænd har civil arbejde, og har når de er på vagt en udkaldsradio med, der fortæller, hvornår der er udrykninger og de skal køre mod deres station.

Brandmændene deltager løbende i øvelser, fysisk træning og uddannelse for at holde deres kompetencer og samspil med kollegaerne ved lige.

Foruden vores brandmænd er der altid 5 indsatsledere på vagt, der er fordelt geografisk samt én vagthavende chef.

Vores opgaver

Hvert år er der omkring 3000 udrykninger i Nordjyllands beredskab, som dækker over en lang række opgaver inden for brand-, rednings- og miljøopgaver.

Brand – F.eks. Bilbrand, bygningsbrand, skraldespand, industri og Automatisk Brand Alarmerings-anlæg

Redning – F.eks. trafikuheld med fastklemte, overfladeredning, tekniskredning ved arbejdsulykker, højderedning og også en enkelt kat i et træ i ny og næ.

Miljø – F.eks. Olieforurening, olie på vand, kemikalieudslip m. fl.

Fakta

36 stationer
(35 deltids, én døgnbemandet)

135 køretøjer
(brand og redning)

680 ansatte brandfolk