Brand- og evakueringsinstruks

En brand- og evakueringsinstruks (varslingsinstruks) skal på en nem og kortfattet måde give personer, der opholder sig i et lokale instrukser om, hvordan de skal handle i tilfælde af brand.

Det er vigtigt, at brand- og evakueringsinstruks  er tilpasset lokale forhold. F.eks. så den er tilpasset interne varslingsanlæg og lignende.

Nordjyllands Beredskab har lavet en generel brand- og evakueringsinstruks , som du kan tage udgangspunkt i:

BRANDINSTRUKS DK.doc
BRANDINSTRUKS ENG.doc