Kursuscenter Rørdal / Hvims

   

Sanne Pejtersen
leder
Tlf. 23 68 97 89
smbp(a)nobr.dk

Kursus og Service

   

Lars Møller Sørensen
Fagkoordinator
Tlf. 7229 2084
lms(a)nobr.dk

Indkvartering - branduddannelse -
GWO - faldsikring - instruktør uddannelse -
præhospital uddannelse - udlejning

  
   

Ib Steen Nielsen
Fagkoordinator
Tlf. 7229 2123
ibne(a)nobr.dk

Branduddannelse -
maritime offshore uddannelse - LNG

  
   

Anja Nygaard
Køkkenleder
Tlf. 7229 2083
ann(a)nobr.dk

Kantine - forplejning - service

   

Camilla Brix
Kursussekrætær
Tlf. 7015 1514
csb(a)nobr.dk

Førstehjælp - kursusrådgivning