Fyrværkeri

Vær opmærksom på, at der pr. 1. oktober 2021 er kommet en revideret bekendgørelse (BEK 1798).

Er du scene -og festfyrværker, eller ønsker du at sælge og opbevare fyrværkeri i detailhandlen eller i grossistleddet, så skal du søge om tilladelse på Virk.dk.

Søg om tilladelse hos Virk.dk

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne om fyrværkeri inden du ansøger om tilladelse.

Sikkerhed omkring salg og opbevaring af fyrværkeri

Med den reviderede bekendgørelse 1798, er der indført pligt til, at gennemføre en skriftlig egenkontrol. Der er dog ikke krav til benyttelse af et bestemt skema. Nordjyllands Beredskab har lavet 4 skemaer til egenkontrol, som du frit kan printe ud og bruge.

Brug de skemaer, der er relevante for dit salgssted og gennemgå dem punkt for punkt.
Kan du vinge dem alle sammen af, så er reglerne for sikkerhed opfyldt.

Er der punkter, som du ikke kan sætte kryds ved, er du velkommen til at kontakte Nordjyllands Beredskab, så vi sammen kan få styr på sikkerheden.

Skemaer til egenkontrol kan finder du i Nordjyllands Beredskabs Selvbetjening 
under Fyrværkeri.