Fyrværkeri

Er du scene -og festfyrværker, eller ønsker du at sælge og opbevare fyrværkeri i detailhandlen eller i grossistleddet, så skal du søge om tilladelse på Virk.dk.

Søg om tilladelse hos Virk.dk

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne om fyrværkeri inden du ansøger om tilladelse.

Sikkerhed omkring salg og opbevaring af fyrværkeri

Med den reviderede bekendgørelse 1798, er der indført pligt til, at gennemføre en skriftlig egenkontrol. Der er dog ikke krav til benyttelse af et bestemt skema. Nordjyllands Beredskab har lavet 4 skemaer til egenkontrol, som du frit kan printe ud og bruge.

Brug de skemaer, der er relevante for dit salgssted og gennemgå dem punkt for punkt.
Kan du vinge dem alle sammen af, så er reglerne for sikkerhed opfyldt.

Er der punkter, som du ikke kan sætte kryds ved, er du velkommen til at kontakte Nordjyllands Beredskab, så vi sammen kan få styr på sikkerheden.

Orientering om afskydning af fyrværkeri for almindelige borgere

For ”almindelige” borgere er det - gældende fra 2024 - kun tilladt af afskyde fyrværkeri i dagene 31. december til 1. januar (begge dage incl). Det er ikke muligt at søge om tilladelse til selv at skyde fyrværkeri af i det resterede år – heller ikke til f.eks. en rund fødselsdag eller et bryllup. Dog kan man lave aftale med en professionel fyrværker, idet de gerne må skyde af hele året efter indhentning af tilladelse ved det lokale redningsberedskab.

Den professionelle fyrværker skal overholde en række regler – herunder holde en afstand på mindst 100 meter til ”landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr”. Fyrværkeren har dog ikke pligt til en offentlig orientering om et planlagt arrangement med fyrværkeriafskydning.

Skemaer til egenkontrol kan finder du i Nordjyllands Beredskabs Selvbetjening 
under Fyrværkeri.