Automatisk brandalarmeringsanlæg

Et automatisk brandalarmeringsanlæg er et anlæg, der registrerer en brand i begyndelsesfasen og herefter afgiver alarm til redningsberedskabet. Anlægget kan desuden aktivere andre sammenkoblede brandtekniske installationer, eksempler herpå kunne være varsling, brandventilation og sprinkleranlæg.

Ved udførelsen af et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), skal anlægget projekteres efter accepterede projekteringsstandarder og vejledninger. Anlægget skal udføres med direkte overførsel til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral og være i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af tilslutningsbetingelserne.

Nyt ABA-anlæg

Ved oprettelse af et nyt ABA-anlæg til Nordjyllands Beredskab, skal nedenstående bilag fremsendes til Nordjyllands Beredskab.

  • Udfyldt og underskrevet ”Bilag B – Tilslutningsaftale”
  • Udfyldt og underskrevet ”Bilag C – Forholdsordre til vagtcentralen”
  • Udfyldt og underskrevet ”Nøglebokskontrakt”

Inden et nyt ABA-anlæg kan sættes i aktiv drift, skal nedenstående dokumenter fremsendes til Nordjyllands Beredskab.

  • Godkendt 1. inspektions af alle brandtekniske installationer, herunder også systemintegrationsattest, foretaget af akkrediteret virksomhed.
  • Tilkørselsplan jf. Bilag A

Eksisterende ABA-anlæg

Ved ændringer på eksisterende ABA-anlæg, kan nedenstående bilag anvendes og sendes til Nordjyllands Beredskab.

  • Har du et ønske om et ændre i alarmtransmissionen på dit ABA-anlæg, f.eks. fra én udbyder til en anden, skal du udfylde og indsende ”Bilag D – Konvertering af alarmtransmission”
  • Skal du nedlægge et eksisterende ABA-anlæg, skal du udfylde og indsende ”Bilag E- nedlæggelse af automatisk brandalarmeringsanlæg”. Hvis anlægget er lovpligtigt, skal der fremsendes accept fra kommunal byggemyndighed.
  • Skal jeres ABA-anlæg i service i en længere periode, typisk mere end en uge, skal ”Bilag F – Anlæg i langtidsservice” udfyldes og fremsendes.
  • Skal et ABA-anlæg overdrages til en ny ejer, f.eks. i forbindelse med salg af ejendom, skal der udfyldes og underskrives en ny tilslutningsaftale ”Bilag B – Tilslutningsaftale”

Alle dokumenter, blanketter, kontrakter og instrukser finder du under Nordjyllands Beredskabs Selvbetjening

Priser

Gebyr for udrykning til blinde alarmer reguleret januar 2024: 

Kr. 7.156,- pr. udrykning (beløbet er momsfrit). 

Alarmtransmission

DALKO

Oprettelse vælg Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral

CSL

Oprettelse vælg Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral

TDC Alarmnet 

Adresser til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral:

Primær Vagtcentral:
06-05-06-0033

Backup Vagtcentral:
06-05-03-0040

Kursus

Nordjyllands Beredskab kan klæde dig på til at håndtere opgaven som ansvarlig for drift og vedligeholdelse af jeres automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Du kan tilmelde dig under Nordjyllands Beredskabs Selvbetjening