Automatisk brandalarmeringsanlæg

Et automatisk brandalarmeringsanlæg er et anlæg, der registrerer en brand i begyndelsesfasen og herefter afgiver alarm til redningsberedskabet. Anlægget kan desuden aktivere andre sammenkoblede brandtekniske installationer, eksempler herpå kunne være varsling, brandventilation og sprinkleranlæg.

Ved udførelsen af et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), skal anlægget projekteres efter accepterede projekteringsstandarder og vejledninger. Anlægget skal udføres med direkte overførsel til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral og være i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af tilslutningsbetingelserne. Ved oprettelse af et nyt ABA-anlæg til Nordjyllands Beredskab, skal nedenstående ”Køreplan for ABA-anlæg” følges. Et ABA-anlæg kan ikke sættes i drift, før punkterne i køreplanen er opfyldt.

Når der skal oprettes et nyt ABA-anlæg, skal ”Tilslutningsaftale med tilhørende betingelser” udfyldes. Herefter sender Nordjyllands Beredskab, de relevante dokumenter til udfyldelse, dette kan variere alt efter om anlægget er placeret i vores eget dækningsområde, eller et område der er dækket af Falck som leverandør af brandslukningen.

Alle relevante dokumenter, blanketter, kontrakter og instrukser finder du under Nordjyllands Beredskabs Selvbetjening

Priser

Gebyr for udrykning til blinde alarmer reguleret januar 2022: 

Kr. 6.185,00,- pr. udrykning (beløbet er momsfrit). 

AlarmNet

Adresser til Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral:

Primær Vagtcentral:
06-05-06-0033

Backup Vagtcentral:
06-05-03-0040

 

Kursus

Nordjyllands Beredskab kan klæde dig på til at håndtere opgaven som ansvarlig for drift og vedligeholdelse af jeres automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Du kan tilmelde dig under Nordjyllands Beredskabs Selvbetjening