Hjemtagelse overvågning af ABA

Nordjyllands Beredskab arbejder målrettet på at nedbringe antallet af blinde alarmer til automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), for at mindske den gene det giver anlægsejer i form af driftsstop og evakueringer, samt gebyr til beredskabet for kørsel til blind alarm.

For at sikre en ensartet tilgang til de automatiske brandalarmeringsanlæg, herunder ens tilslutningsbetingelser og vilkår, har Nordjyllands Beredskab besluttet og aftalt med Falck, at alle ABA-kunder tilkoblet Falck’s vagtcentral overføres til Nordjyllands Beredskabs vagtcentral senest 1. juli 2024.

Vi har et godt samarbejde med Falck Danmark A/S og det vil fortsat være den lokale brandstation der rykker ud til en alarm fra et ABA-anlæg.

Det betyder at alle nye anlæg og ændringer på eksisterende anlæg, i det der tidligere var Falcks område, nu skal overføres til Nordjyllands Beredskabs vagtcentral. Oprettelser og ændringer der foretages frem til 1. juli 2024, skal derfor opkobles til NOBR vagtcentral, øvrige anlæg vil automatisk blive overført senest den 1. juli 2024.