Øvelse i Regan Vest bunkeranlæg

Den længe ventede åbningsdato af Regan Vest bunkeranlæg nærmer sig, for dørerne åbnes nemlig til anlægget i uge 7.
For at få afprøvet indsats- og evakueringsproceduren blev der en kold torsdag aften i januar, afholdt det man kalder for en fuldskalaøvelse.

"En fuldskalaøvelse indeholder flere elementer fra en beredskabsindsats, herunder alarmering, indsættelse af mandskab og materiel, samt koordination mellem flere organisationer.”

Mandskabet fra station Støvring rykkede ud til det der heldigvis var en øvelse torsdag den 19. januar. Alarmopkaldet lød på meldingen ”brand i bunkeranlæg”.
Figuranterne var også mødt talstærkt op og figurerede gæster på rundvisning i bunkeranlæggets ring 1, samt i ring 2, hvorfor evakueringsplanen blev iværksat. 

Station Aalborg med deres højderedningsspeciale, blev tilkaldt da evakueringshejset skal sikre transporten af guider og gæster til det fri i denne evakueringssituation.

Situationen blev også afprøvet hvor højderedderne skulle forestå redning uden evakueringshejset, i tilfælde af nedbrud på evakueringshejset. Den del gik også planmæssigt.

Dermed gik hele øvelsen efter planen og rigtig godt. Regan Vests guider var godt instrueret i evakuering og udførte som foreskrevet en fin evakuering af gæsterne. Ligesom det dygtige redningsmandskab fra station Støvring og station Aalborg med faglighed og samarbejde klarede øvelsen rigtig flot.

Tak for en god øvelse fra Nordjyllands Beredskab!