Skylanterner

Opsendelse af skylanterner kræver  en tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Skylanterner har som et festligt indslag gennem en årrække været brugt til bryllupper og andre festlige lejligheder. Men der er farer forbundet med at bruge skylanterner, da man ikke har kontrol over, hvor de svæver hen.

Dette kan i værste fald betyde udbrændte huse og marker samt forstyrrelse af flysikkerheden. Desuden har skylanterner flere gange været årsag til, at redningsmandskabet har rykket ud uden grund, da de er blevet forvekslet med nødblus. 

Opsendelse af skylanterne i Danmark uden tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligtyrelsens udgør en overtrædelse af reglerne  og straffes efter luftfartslovens § 149, stk. 11, med bøde eller fængsel indtil fire måneder.