Vagtcentral

Danmarks første fælles vagtcentral slog dørerne op i 2017, hvor Nordjyllands Beredskab sammen med Falck, Region Nordjylland og Aalborg Kommune sidder under samme tag på Hjulmagervej i Aalborg. Her er rammerne sat for et styrket fagligt miljø, hvor der sættes fokus på nærhed og optimal udnyttelse af samfundets ressourcer, når vagtcentraloperatørene kan koordinere opgaveløsninger på tværs af beredskaberne. Det er med til at forenkle borgernes adgang til hurtig og relevant hjælp.

Nordjyllands Beredskabs Vagtcentralen er delt op i to områder -det operative område og serviceområde.

Det operative område
Området er grundpillen og dermed det første led i kæden i Nordjyllands Beredskab ved indkomne kald omkring akutte hændelser, 1-1-2, brand, trafikuheld m.m. Her rekvireres den rette hjælp og borgeren guides med stor professionalisme inden hjælpen, når frem.

Vagtcentralen er samtidig hovedtelefon og omstillingsbord for Nordjyllands Beredskab 70151514.

Serviceområdet
Serviceområdet på vagtcentralen varetager opgaver som overvågning af overfaldsalarmer, tyverialarmer, tekniske alarmer fx fra grundvandspumper og ved strømsvigt. Herudover fungerer Vagtcentralen også som bagvagt for alle nødkald for Frederikshavn Kommune.

Videoovervågning hører under serviceområdet, her udgør skoler, offentlige kontorer og egne stationer den største del af kundegrundlaget. Enkelte kunder er koblet på med overvågning, og en aftale om, at der viderestilles til en vagttelefon eller en hændelse fremgår af en log til næste dag.

Serviceområdet på vagtcentralen er indført efter ønske fra brugerne og efter opstående behov.

En vagtcentraloperatørs hverdag

Se videoen herunder fra Nordjyllands Beredskabs Vagtcentral, hvor du kan få indsigt i en vagtcentraloperatørs hverdag. Har du ikke accepteret cookies kan du ikke se filmen.