Nordjyllands Beredskab 2025 (NOBR2025)

Nordjyllands Beredskab 2025 er titlen på planen for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands Beredskab, for planperioden 2022 – 2025.

”Nordjyllands Beredskab 2025” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Vi bygger videre på de initiativer og den viden, der er opnået i planperioden 2018-2021 og udvikler os i forhold til nye samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer, som kræver, at der samarbejdes og samskabes for at finde de nødvendige løsninger nu og i fremtiden.

Planen har fokus på at skabe og støtte op om rammerne for evaluering og læring. Vi vil anvende vores erfaringer og sætte dem i spil i nye sammenhænge. Dette gøres ved at sætte fokus på at dele og udnytte viden både i beredskabet og med samarbejdspartnere.

”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering” er godkendt i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 8. juni 2021. Planen er i efteråret 2021 endeligt vedtaget i de 11 ejerkommuner og træder i kraft den 1. januar 2022.

Find materialet i den røde faktaboks.